มหาวิหารนิดารอส (Nidaros Cathedral)
มหาวิหารนิดารอส (Nidaros Cathedral)

มหาวิหารนิดารอส (Nidaros Cathedral)

เดินทางต่อไปยัง มหาวิหารนิดารอส ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ซึ่งพิธีราชาภิเษกของเจ้าชายจะจัดขึ้นตามประเพณีของราชวงศ์ในสมัยโบราณ มหาวิหารแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ด้วยประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปี ยังคงรักษาความงดงามของภาพวาดภายในอาคารให้สวยงามจนคุณสัมผัสได้ถึงความศิวิไลซ์ของสถานที่แห่งนี้

มหาวิหารนิดารอส

มหาวิหารนิดารอส ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Trondheim อาสนวิหารแห่งนี้ ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1070 เป็นต้นไป เป็นอนุสาวรีย์สไตล์โกธิกที่สำคัญที่สุดในนอร์เวย์ และเป็นสถานที่แสวงบุญที่สำคัญที่สุดของยุโรปเหนือสำหรับชาวคริสต์ในช่วงยุคกลาง ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดยังคงมีอยู่ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 12 

ตั้งแต่ราวปี ค.ศ. 1,050 จนถึงการปฏิรูป โบสถ์แห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญสำหรับผู้แสวงบุญ ส่วนใหญ่สร้างขึ้นในสไตล์โกธิก แต่ส่วนที่เก่าแก่ที่สุดรอบปีกนกสะท้อนสไตล์โรมัน

ในช่วงยุคกลางและหลังจากการฟื้นคืนอิสรภาพในปี พ.ศ. 2357 วิหารนิดารอส เป็นโบสถ์พิธีราชาภิเษกของกษัตริย์นอร์เวย์ พระเจ้าฮากอนที่ 7 เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายที่ทรงสวมมงกุฎที่นั่นในปี พ.ศ. 2449 ในปี พ.ศ. 2500 พระเจ้าโอลาฟที่ 5 เป็นกษัตริย์องค์แรกที่ได้รับการถวายบูชาที่นั่น แทนที่จะสวมมงกุฎ ในปี 1991 กษัตริย์ Harald V และ Queen Sonja องค์ปัจจุบันได้รับการถวายในโบสถ์ 

เส้นทางแสวงบุญไปยังวิหารนิดารอส ซึ่งเป็นที่ตั้งของหลุมฝังศพของ Saint Olav เพิ่งได้รับการเปิดใช้งานอีกครั้ง มีสำนักงานผู้แสวงบุญในออสโลซึ่งให้คำแนะนำแก่ผู้แสวงบุญ และศูนย์ผู้แสวงบุญในเมืองทรอนด์เฮม ซึ่งอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของอาสนวิหาร ซึ่งมอบใบรับรองแก่ผู้แสวงบุญที่เดินทางสำเร็จ

Credit : จีคลับ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น